Mementos Francis Lefebvre

O próximo  xoves  día 22 de marzo Bibliosaúde organiza unha sesión formativa sobre os Mementos Francis Lefebvre. A sesión terá lugar no Salón de Actos do edificio Administrativo San Lázaro, Santiago, de 09:00 a 10:00 horas e está aberto todo o persoal interesado en coñecer e afondar no manexo desta ferramenta

Esta sesión levaraa a cabo Jean Francoise Courtinat da editorial Francis Lefbvre.

Mementos é un recurso sobre información xurídica ao que pode acceder o persoal do Sergas a través de Mergullador http://mergullador.sergas.es e do Espazo de Xestión e Administración Sanitaria http://bibliosaude.sergas.es

Nesta fonte de información pódese encontrar resposta  xurídica sobre dúbidas en distintas materias: Seguridade Social, IRPF, Nóminas, Prevención de Riscos, Procedemento Laboral, Procesal, Contratos Públicos, etc

Para aquellas personas que tengan dificultad para desplazarse hasta Santiago ,  la sesión se va a transmitir a través de la intranet del Sergas, se colocará un enlace para seguir la presentación.

Anuncios