El hospital de Pontevedra será universitario, así lo dice la memoria del SERGAS en el proyecto de ley de presupuestos de 2012 aprobado por el Consello de la Xunta:

3.4 Excelencia docente: estamos a traballar e continuaremos a facelo para o ano 2012 para alcanzar a excelencia docente na formación de alumnos de profesións sanitarias, na formación sanitaria especializada e na formación continuada; mediante a incorporación das mellores prácticas e procedementos, e fortalecendo as relacións e a coordinación con todos os axentes implicados.
Para ese realizaremos as seguintes actuacións:
— (…).
— Declarar hospitais universitarios ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol e ao Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Además respecto a la biblioteca virtual de la Consellería de Sanidad en dicha memoria se dice:

3.2 Xestión do coñecemento: estamos a traballar e continuaremos a facelo no ano 2012 para transformar a capacidade de crear, identificar, recompilar, adaptar, organizar, aplicar e compartir o capital intelectual do Servizo Galego de Saúde, co fin de mellorar a súa capacidade na toma de decisións e contribuír á mellora da calidade asistencial. Para eso realizaremos as seguintes actuacións:

– Reforzar o papel da biblioteca virtual “Bibliosaúde” que constitúe un instrumento moi eficaz para xestionar os recursos bibliotecarios do Sistema Sanitario Galego, e o coñecemento na nosa organización sanitaria.

MÁS EN: proyecto de ley de presupuestos de la Xunta de Galicia para 2012. Consellería de Sanidad. Sección 10

Anuncios